En ren luftvärmepump eller luftkonditionerings aggregat, bidrar till -

  • Lägre energiförbrukning

  • Bättre inomhusklimat

  • Minskade koldioxidutsläpp

Före Efter
Före Efter

Luftvärmepumpar och luftkonditionerings aggregat!


Smutsiga lameller, slitna kompressorer eller kondensorer, kan orsaka att ditt värmepumps system är mindre effektivt än det borde. Ett ineffektivt system betyder högre elräkningar. Det tvingar också ditt aggregat att arbeta mer än nödvändigt (högre ljudnivå till följd). Dessutom kan det innebära att livslängden på ditt värme/kylsystem förkortas. Det tvingar också kompressorer att arbeta hårdare vilket kan leda till en kortare livslängd.

Ennen

Smutsiga aggregat =

  • Drar mer energi!
  • Bidrar till ett sämre inomhusklimat!